Malo o Godjenjima

User Rating:  / 0

Selo Gođenje se nalazi na desnoj obali srednjeg toka Rijeke koja se uliva u Drinu između Višegrada i Bajine Bašte. Okruženo je planinom

 

 

 

Selo Gođenje se nalazi na desnoj obali srednjeg toka Rijeke koja se uliva u Drinu između Višegrada i Bajine Bašte. Okruženo je planinom Devetak sa južne i Javor sa sjeverne i sjeveroistočne strane. Sa zapadne strane nalazi se šumovito područje prema Han Pijesku i Olovu. Prema jugoistoku je dolina kroz koju teče Rijeka. Tom dolinom do Gođenja dopire blaga klima iz doline Drine.  

 

Satelitski snimak sela Gođenja i okoline 

 

 

 

Ispod planinskog vrha Žep (nadmorska visina 1537m) izvire Rijeka. Desna i lijeva obala Rijeke

su naseljene pa se ovo područje naziva Žepa, prema najvećem selu koje se nalazi blizu ušća Rijeke u Drinu. Hidrocentrala kod Bajine Bašte je podigla nivo Drine i sada je to vještačko jezero.

Gođenje se nalaze na granici blage podrinjske i oštre planinske klime. U dolini Rijeke od Gođenja do Drine mogu uspijevati žitarice pšenica, kukuruz te raznovrsno povrće, a posebno voće. Od Gođenja prema izvoru Rijeke vlada oštra planinska klima i to područje je poznato po uzgoju zdrave stoke.

 

 

 

 Geografski položaj sela Gođenja    

 

 

 

 Gođenjsko polje se nalazi između brda Stinjevac sa južne, Drenovac i Ljeljenica sa sjevrene i Vijenci sa zapadne strane. Od Vijenaca je blagi pad prema Rijeci koja se nalazi na istočnoj strani. Pri vrhu Gođenjskog polja nalazi se izvor Rakovac.    

 

 

Pogled na selo Gođenje iz Purtića  

 

Selo Gođenje pripada opštini Han-Pijesak. Od Han-Pijeska do Gođenja je 18km. Put je asfaltiran skoro do sela. Lokalnim putem se može doći do Gođenja autom iz Rogatice. Put je asfaltiran od Rogatice do Budeta. Preko Budeta i Brezove Ravni može se doći autom do Žepe. Lokalnim putem može se iz Gođenja  doći autom do Žepe i Drine. Put od Rize do Žepe je asfaltiran 2005. godine. Iz Gođenja se autom može doći do Stoborana. Putevi u samom selu Gođenju su makadamski i relativno su dobri. Autom se može doći do svake kuće koja je napravljena poslije rata.

 

 

 

Saobraćajne komunikacije

 Izgradnjom hidrocentrale Perućac kod Bajine Bašte podignut je nivo Drine, pa je Drina do Višegrada pretvorena u vještačko jezero koje se naziva Perućako jezero.

 


 

Additional information